Solu 365 FAQ

Vanliga frågor

Vad är skillnaden mellan Teams och Groups?

Microsoft Teams kan användas för att skapa fasta chattar, online-möten och mycket annat. Bakom varje grupp i Teams finns också en Microsoft 365-grupp. Om du skapar en grupp i Teams skapas en Microsoft 365-grupp bakom kulisserna. Om du skapar en grupp i Microsoft 365 kan du lägga till funktioner för Teams i den efteråt.

Kan vem som helst installera Solu 365 i sin Office 365-miljö?

För att ge behörighet för Microsoft Graph API-anrop för Solu 365-installationen behövs en ”tenant administrator-roll” för Office 365.

Kan jag lägga till Solu 365 på en gammal SharePoint-sida, t.ex. en publiceringssida eller Wikisida?

Ja, det går bra. Solu 365 Web parts är kompatibla med både nya och äldre versioner av SharePoint.

Hur ska jag utbilda våra användare i att använda Solu 365?

Använd guiden för att skapa en grupp. Där finns instruktioner på flera olika språk.

Vad betyder ”Dela med externa användare”?

Microsoft 365-grupper kan delas med användare utanför din organisation som standard. Dessa användare kallas gäster och läggs till i Azure AD och din grupp. Om du behöver en mer detaljerad konfiguration av vad dina gäster har tillgång till på din SharePoint-plats för gruppen, måste du aktivera ”Classical sharing for SharePoint”. Detta kan du också göra med Solu 365.

Kommer alla befintliga Groups att vara tillgängliga med Solu 365 Portfolio, eller bara de som skapats med Solu 365?

Alla grupper, både de som redan finns och de som skapats med Solu 365 är synliga och tillgängliga i Solu 365 Portfolio.