Din tid är det mest värdefulla du har.


Solu 365 gör livet enklare för dig som använder Microsoft Teams. Här får du hjälp med information, dokument och allt annat i din Teams-miljö.  

Automationsverktyget Solu 365 hjälper dig och dina kollegor att arbeta transparent, säkert och effektivt!

Så, om du använder Microsoft Teams eller Office 365 och:

0

min tid per dag som varje medarbetare lägger på att söka information.

0

kronor kostnad per månad för den manuella hanteringen av Teams i en organisation med 1000 anställda. 

Varför Solu 365?

Teams är en del av Microsoft 365, den mest avancerade självstyrande samarbetsmiljön online i världen. Microsoft 365 och Office 365 används i tusentals organisationer och har miljontals aktiva användare över hela världen.

Teams är en del av Microsoft 365 – den mest avancerade miljön för samarbete online som finns. Microsoft 365 och Office 365 används i tusentals organisationer och har miljontals aktiva användare över hela världen.

Men olika företag och till och med kollegor använder Teams på olika sätt. Det betyder att processen kring att dela, skapa och samarbeta kring information och projekt lätt kan bli inkonsekvent och förvirrande. Detta påverkar både samarbetsklimatet och produktiviteten och utgör en risk när det gäller IT-säkerheten.  

På Solu tror vi att en effektiv och säker hantering av information spelar en avgörande roll för alla framgångsrika företag. Vi tror att de diskussioner, dokument, att-göra-listor och videor som skapas via Teams är viktiga komponenter som bidrar till företagets gemensamma mål. Det är därför vi har utvecklat Solu 365: för att göra Office 365 enklare, roligare och ännu bättre att jobba med!

Kommunikation

Kommunicera öppet och dela information genom att förlägga diskussionerna till Teams-grupper och kanaler.

Samarbete

Boosta samarbeten med hjälp av privata och offentliga grupper där alla berörda får tillgång till och kan söka den information de behöver.

Projektledning

Det går snabbt och enkelt att skapa nya projekt eftersom information kopplad till gruppen, verktyg och annan bakgrundsdata följer med automatiskt.

Spela videoklipp
”Centralt var det ändå fråga om en sorts kulturändring. När den här Office 365-miljön introducerades kunde vi gå framåt med rätt inställning.”
Marko Kyllästinen, Fackförbundet Pro
”Det allra bästa med Solu 365® är möjligheten att öppet och transparent kunna kommunicera och dela information. Tack vare det kan alla medlemmar i organisationen ha koll på företagets interna ärenden i realtid oavsett tid och plats. I vår interna kommunikation har vi nästan helt övergått från e-post till att använda Teams kanaler.”
Milla Store, Panostaja

Solu 365 gör så att du kan koncentrera dig på det som är viktigt i ditt arbete.

Här hittar du de senaste tipsen och knepen som underlättar ditt arbete med informationshantering.