Solu 365-uppdatering H2/2021

När vi började designa Solu 365 i slutet av 2016 ställde vi upp krav på den för att öka datatransparensen och förbättra teamwork-hanteringen i Office 365-miljön. Vi vill fortsätta att stödja dessa krav och släpper nu ett antal uppdateringar som vi tror kommer att ta vår produkt några steg längre i rätt riktning: mot ett mer strukturerat, säkert och enkelt teamwork i Microsoft Cloud.

Azure Function runtime-uppdatering

Denna uppdatering kommer inte att vara synlig för Solu 365-slutanvändare på något sätt, men den kommer att uppgradera Solu 365-motorn till den version som rekommenderas av Microsoft. Tidigare hade detta inte varit möjligt eftersom Solu 365 också kombinerar PnP-provisionering, vilket hittills inte hade tillåtit denna uppgradering. Microsofts rekommendationer för Azure Function Runtime finns här: Översikt av Azure Functions Runtime | Microsoft Docs.

Borttagning av ett administratörs-ID från grupper efter de blivit skapande

Hittills har det tjänstekonto som använts för att tillhandahålla Solu 365, såsom ”Solu Groupprovisioning”, framstått som ägaren i grupperna sedan det skapats. Kontot lämnas där för att tillåta att gruppen uppdateras efteråt, till exempel när du vill ändra den externa delningsinställningen efter att gruppen har skapats. Den här uppdateringen lägger till funktioner i programmet som automatiskt tar bort tjänstekontot efter genomförd etablering och lägger till det igen när du vill uppdatera gruppen.

Solu 365 SaaS

Med uppdateringen kommer vi att släppa en version av Solu 365 som ger dig möjlighet att använda den som en prenumerationstjänst (Software-as-a-Service, SaaS). I den här modellen sköts Azure-prenumerationen, som innehåller de resurser som krävs av Solu 365, av Solu Digital och kunden behöver inte nödvändigtvis ha en egen Azure-prenumeration. SaaS-modellen gör det enklare och snabbare att implementera nya och kommande Solu 365-funktioner. Samtidigt kommer produktprissättningen att ändras så att användningen av Solu 365 kommer att debiteras på månadsbasis och beroende på antalet grupprovisioner och antalet användare som krävs av organisationen. Befintliga Solu 365-kunder kan fortsätta att använda programmet som tidigare. Vi kommer att kontakta alla våra kunder och fråga om de vill övergå till den nya SaaS-modellen.

Vi berättar gärna mer om Solu 365-uppdateringen! Hör av dig till oss så håller vi ett kort Teams-möte om den!