Aika on kallisarvoisin asia, mitä meillä on.

Ota iisisti ja hallitse tietoa, dokumentteja ja muita Microsoft-resursseja Solu 365:n avulla.

Solu 365 -automaatiotyökalun avulla voit kehittää ja ylläpitää tiedon ja työskentelyn läpinäkyvyyttä, sujuvoittaa prosesseja ja antaa käyttäjille mahdollisuuden tehostaa organisaatiosi työskentelytapoja.

Jos siis olet Microsoft Teams tai Office 365 -käyttäjä:

0

minuuttia, jonka jokainen työntekijä käyttää tietojen etsimiseen päivittäin

0

euroa, jotka käytetään kuukaudessa Teamsin manuaalisiin hallintatehtäviin 1000 työntekijän organisaatiossa

Miksi Solu 365?

Teams ja Microsoft 365 ovat maailman edistyksellisin digitaalinen ryhmätyöalusta. Ne ovat käytössä yli miljoonassa eri organisaatiossa maailmanlaajuisesti, ja niillä on satoja miljoonia aktiivisia käyttäjiä. Teams on kaiken tietotyön keskus.

Kuitenkin eri organisaatiot ja joskus jopa keskenään samaa työtä tekevät kollegat, saattavat käyttää Teamsiä kovin eri tavoin. Silloin uuden tiedon luonti, esimerkiksi uusien projektien perustaminen, jakaminen ja yhteistyö muiden kanssa voi muuttua sekavaksi ja aiheuttaa turhaa epävarmuuden tunnetta.

Me Solu Digitalissa uskomme, että yksi menestyvän organisaation avaintekijöistä on tehokas ja turvallinen tietojen käsittely. Yhteistyön hedelmät, kuten esimerkiksi tiimien keskustelut, asiakirjat, tehtävälistat ja videot auttavat organisaatiotasi saavuttamaan sille asetetut tavoitteet. Siksi kehitimme Solu 365:n, joka tuo Microsoft 365 -ympäristöön lisää hallittavuutta ja läpinäkyvyyttä.

Viestintä

Jaa tietoa ja viesti läpinäkyvästi järjestämällä keskustelut Teams-ryhmiin ja kanaviin.

Yhteistyö

Tehosta tiimityötä ryhmien avulla. Työryhmissä asiaankuuluvat ihmiset voivat etsiä ja hyödyntää tietoa.

Projektinhallinta

Automatisoi uuden projektin Teams-ryhmän, projektityökalujen ja projektikohtaisten metatietojen luominen.

Katso video
Tuossa on kuitenkin keskeisenä jonkinnäköinen kulttuurimuutos, kun tämmöinen Office 365 -tyyppinen ympäristö otetaan käyttöön, niin oikein hyvällä asenteella ollaan päästy eteenpäin.
Marko Kyllästinen, Ammattiliitto Pro
Solu 365® -tuotteessa positiivista on erityisesti se, että se tarjoaa ennen kaikkea läpinäkyvän tavan jakaa tietoa ja kommunikoida. Jokainen organisaation jäsen on tietoinen yrityksen sisäisistä asioista reaaliajassa paikasta riippumatta. Olemme sisäisessä viestinnässä siirtyneet lähes kokonaan pois sähköpostista Teamsin kanaviin.
Milla Store, Panostaja

Solu 365:n avulla voit keskittyä työsi kannalta olennaisiin asioihin.


Tutustu tiedonhallinnan viimeisimpiin vinkkeihin ja tehosta työskentelyä sekä yhteistyötä.